Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

nazwa

Text Size
sobota 21 maj 2022

INFORMACJA

         dla PACJENTÓW i KONTRAHENTÓW        

                                         dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)  przez                                     

                                   Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,                                                                                                               z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10

Informujemy, że administratorem danych osobowych pacjentów i kontrahentów jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10.

O dnia 25 maja 2018 roku będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)               za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej:

Dane osobowe przetwarzane będą przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                   w Oleśnicy w oparciu   o przepisy RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679             z dnia 27 kwietnia 2016 roku), ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318) i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji                w ochronie zdrowia  (Dz. U. z 2015 roku, poz. 636 ze zm.) oraz własnych instrukcji wprowadzonych zarządzeniem dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy nr 6/2018 z dnia 15 maja 2018 roku..

Okresy przechowywania danych osobowych pacjentów:

1)       dokumentacja medyczna: 20 lat (lub 30 lat w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub    

          zatrucia);

2)       dokumentacja medyczna: 22 lata (dotyczy dzieci do ukończenia 2 roku życia);

3)       zdjęcia rentgenowskie: 10 lat (przechowywane poza dokumentacją medyczną);

4)       skierowania: 5 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego

          przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza);

5)       skierowania: 2 lata (od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie   - w przypadku gdy          świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone   z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie,            chyba, że pacjent odebrał skierowanie; będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza).

Po upływie ww. okresów przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający  identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja przeznaczona do zniszczenia może być wydana: pacjentowi, jego przedstawicielowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Okres przechowywania danych osobowych kontrahentów: na czas trwania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1)       prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, zgodnie z art.23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw

          Pacjenta;

2)       prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub

          niekompletne;

3)       prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa                             członkowskiego UE.

Prawa, o których mowa wyżej, można zrealizować m. in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres poczty elektronicznej - podany na wstępie lub  przesłanie pisemnej informacji na adres: 56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10) z dopiskiem „ Ochrona danych osobowych”.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu SZPZOZ w Oleśnicy:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, podwykonawcy świadczeń zdrowotnych i diagnostycznych, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, firmy świadczący usługi serwisowe sprzętu medycznego i informatycznego, radcy prawni, sądy i prokuratura oraz inni na podstawie przepisów prawa.

  

                                                                                                                                                      Dyrektor SZPZOZ 

                                                                                                                                                        Stanisław Ptak